Algemene voorwaarden opstellen
Algemene voorwaarden opstellen
Algemene voorwaarden gebruiken
Als ondernemer sluit je veel overeenkomsten. Zo sluit je vaak overeenkomsten met andere ondernemingen, zoals leveranciers. Ook sluit je contracten met iedereen die van jou een dienst of product afneemt. In een overeenkomst maak je afspraken. Zoals wat je levert en wat de afnemer daarvoor betaalt. Ook spreek je iets af over wanneer je het product of dienst levert.
 
Als je niet iedere keer dat je een contract sluit over alles moet onderhandelen, dan kan je een standaard set voorwaarden gebruiken. Deze voorwaarden zijn altijd hetzelfde en voor jou belangrijk. Dit zijn de algemene voorwaarden. Dit wordt ook wel de kleine lettertjes genoemd.
 
Algemene voorwaarden zijn er in verschillende soorten. Naast de algemene voorwaarden als je iets verkoopt bestaan bijvoorbeeld ook algemene inkoopvoorwaarden, licentievoorwaarden en onderhoudsvoorwaarden.

Waarom algemene voorwaarden opstellen
Als je algemene voorwaarden gebruikt, dan zijn jouw rechten en plichten en die van jouw klant gelijk duidelijk. De algemene voorwaarden regelen immers de rechten en plichten die jij en de opdrachtgever over en weer naar elkaar hebben.
 
Ook bespaar je tijd met een set algemene voorwaarden. Zoals eerder gezegd heb je met de algemene voorwaarden een set standaard bepalingen waar je niet ook nog over hoeft te onderhandelen. Je hebt deze voorwaarden tenslotte al bepaald.
 
Het afwijken van bepaalde regels en het inperken van risico’s is een van de belangrijkste redenen om algemene voorwaarden te gebruiken. Zo kun je, tot op zekere hoogte, jouw aansprakelijkheid verkleinen of soms helemaal uitsluiten.
 
Vaak worden algemene voorwaarden niet gelezen. Dat neemt niet weg dat dit wel het document is waar je moet wezen als er een conflict ontstaat. Daarom moet je er ook voor zorgen dat alle voor jou belangrijke bepalingen erin staan.

Geldigheid algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn niet zomaar van toepassing en het is ook niet altijd vanzelfsprekend dat jouw algemene voorwaarden geldig zijn. Allereerst moeten de algemene voorwaarden ‘ter hand gesteld’ worden. De klant moet in de gelegenheid gesteld worden om van de voorwaarden op de hoogte te zijn voor of bij het aangaan van het contract. Bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden mee te sturen van de offerte.
 
De algemene voorwaarden moeten vervolgens van toepassing op de overeenkomst worden verklaard. Dat kun je doen door de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren in de offerte. Vervolgens moet de wederpartij akkoord gaan met jouw voorwaarden. Dat kan door schriftelijk expliciet akkoord te geven. Met de voorwaarden kan ook mondeling akkoord worden gegaan. Bijna nooit is het genoeg als iemand niet negatief tegenover de algemene voorwaarden staat.
 
Maak simpel je website Eigen site maken